Skip to main content

Kuka löytää ystävä löytää aarteen. - Aki barátot talál, kincset talál.

Közgyűlési meghívó

Kedves Egyesületi Tagok!

2016. 03. 24-én csütörtökön 17.00 órára a Nagy László VKSzK (8400 Ajka, Szabadság tér 13.) 5-ös termébe egyesületünk közgyűlésére várlak Benneteket.

Napirendi pontok:

1. - Az egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése, elfogadása.
2. - Az egyesület 2016. évi munkatervének és éves költségvetési tervének ismertetése, elfogadása.
3. - Egyéb aktuális, vegyes ügyek.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 2016. március 29-én 17.00 órakor tartandó. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A közgyűléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az egyesület székhelyén (8400 Ajka, Szabadság tér 13.), valamint a +36 88 / 211 - 745-ös telefonszámon kaphattok.

Üdvözlettel: Niki