Skip to main content

Kuka löytää ystävä löytää aarteen. - Aki barátot talál, kincset talál.

Közgyűlési meghívó

Kedves Egyesületi Tagok!

2015. 03.30-án hétfőn 17 órára a Nagy László VKSzk (8400 Ajka, Szabadság tér 13.) aulájába egyesületünk közgyűlésére várlak Benneteket.

Napirendi pontok:

1. - Az egyesület 2014. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése, elfogadása.
2. - Az egyesület 2015. évi munkatervének és éves költségvetési tervének ismertetése, elfogadása.
3. - Egyéb aktuális, vegyes ügyek.
4. - Elmaradt 2014. évi tagdíjak (akiket érint), illetve a 2015. évi tagdíjak fizetése.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 2015. április 2-án 17 órakor tartandó. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A közgyűléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az egyesület székhelyén (8400 Ajka, Szabadság tér 13.), valamint a 88/211-745-ös telefonszámon kaphattok.

Üdvözlettel: Rédling Nikoletta, elnök